Czeski Bank Narodowy wycofuje z obiegu banknoty 100, 200, 500, 1 000 i 2 000 koron czeskich

Ważna informacja!
1 lipca 2021 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka; ČNB) poinformował o planach wycofania z obiegu banknotów o nominale 100, 200, 500, 1 000 i 2 000 koron czeskich emisji od 1995 do 1999 roku. Ich ważność, jako prawnego środka płatniczego, zakończy się 1 lipca 2022 roku.

Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. banknoty będzie można wymienić w kasach instytucji finansowych i oddziałach ČNB. Po 30 czerwca 2024 r. banknoty będzie można wymienić bezterminowo tylko i wyłącznie w oddziałach Czeskiego Banku Narodowego.

Wizerunki nominałów, które stracą ważność 1 lip ca 2022 r.
Główną cechą wyróżniającą wycofywane banknoty, oprócz daty emisji na przedniej stronie, jest wąski pasek metaliczny, który nie zmienia koloru w zależności od kąta patrzenia.

100 koron czeskich – emisje z 1995 i 1997 roku
200 koron czeskich – emisje z 1996 i 1998 roku,
500 koron czeskich – emisje z 1995 i 1997 roku
1 000 koron czeskich – emisja z 1996 roku
2 000 koron czeskich – emisje z 1996 i 1999 roku

Wszystkie pozostałe banknoty o nominale od 100 do 2 000 koron czeskich z szerokim, zmieniającym kolor, paskiem pozostają w obiegu. W obiegu pozostaną również banknoty o nominale 5 000 koron czeskich z wąskim paskiem emisji 1999 i z szerokim paskiem emisji 2009
źródło: https://news.notafilia.pl/…/czechy-wycofanie-banknotow…


Data publikacji 20 stycznia 2022