PLN wciąż słaby

EUR/PLN może w końcu otworzyć sobie drogę do poziomu 5 zł. Na polskim rynku walutowym toczy się walka o zejście kursu euro poniżej 4,60 zł. I wygląda to na walkę przegraną… Słabość polskiej waluty na dłuższą metę może mieć poważne konsekwencje w kolejnych tygodniach.

Problemem dla PLN cały czas są czynniki wewnętrzne, które składają się z braku oczekiwanej przez rynek podwyżki stóp procentowych w Narodowym Banku Polskim, spór rządu z Komisją Europejską i TSUE oraz potencjalnie też sytuacja na granicy z Białorusią. Jednakże w krótkim terminie złotówce może szkodzić głównie pogorszenie się nastrojów na rynkach finansowych, co odbija się w umacniającym się USD oraz umia rkowane spadki na europejskich giełdach.


Data publikacji 28 września 2021