W końcu podwyższenie stóp procentowych

Wydarzeniem dzisiejszego dnia i być może także całego tygodnia w Polsce była niewątpliwie nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt. procentowego do poziomu 0,5%. Czyli RPP w końcu zaczyna gonić inflację!

Wygląda na to, że na decyzję o podniesienie kosztu pieniądza, i to pierwszą od  bardzo długiego czasu, bo od 2012 roku, miał wpływ rząd oraz inwestorzy.

Presja ta wynikała z potrzeby poradzenia sobie z gwałtownie rosnącą inflacją, która już wywołała podwyżki stóp procentowych w innych krajach Europy Wschodniej. Świadczy o tym przedpołudniowa wypowiedź naszego premiera, który zasugerował, że spodziewa się „odpowiedniej” reakcji banku centralnego na najszybszy wzrost cen od dwóch dekad. Mateusz Morawiecki ma siłę, jego głos się liczy.

W wyniku decyzji RPP kursy walut spadły, czyli PLN troszkę się wzmocnił. Jednakże nie ma pewności, czy to jest znak odwrócenia trendu. Możliwe, że to tylko korekta na dalszej drodze ku wzrostom walut.

A o skali zaskoczenia podwyżką stopy referencyjnej świadczy fakt, że nie przewidział tego żaden z aż 29 ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga. Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej zmierza więc w kierunku dostosowania naszej polityki monetarnej do innych krajów Europy z naszego regionu (są to między innymi Węgry, Rumunia, Czechy), które są już po nawet kilku podwyżkach stóp procentowych w reakcji na silny wzrost inflacji. A u nas inflacja względem stóp procentowych uciekła tak daleko, że w dalszym ciągu mamy co gonić.


Data publikacji 6 października 2021