Wymiana zużytych banknotów

Jeśli masz zniszczony lub uszkodzony banknot możesz wymienić go na nowy w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Każdy bank ma taki obowiązek.

Podstawowe reguły wymiany:

  • Wymiana jest możliwa, jeśli więcej niż 45% pierwotnej powierzchni banknotu zachowało się w jednym kawałku i możliwe jest rozpoznanie jego nominału.
  • Banknot, który zachował od 45 do 75% pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej.
  • Banknot, który zachował ponad 75% powierzchni, a także banknot przerwany bądź poplamiony, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną.

Szczegółowe zasady wymiany banknotów znajdziesz na stronie NBP.

Na koniec ciekawostka – Banknot w Polsce zużywa się średnio powyżej 400 dni, dopiero po tym czasie trafia ponownie do Narodowego Banku Polskiego. To są dane ogólne, bez podziału na nominał.
Pozytywne jest to, że przez 10 lat zużycie banknotów wydłużyło się 3-krotnie. Zużyte monety trafiają do przetopu, a banknoty do niszczarek.

Kantor Cent Bydgoszcz ul. Dworcowa 39
(róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego)

Tel. 52 349 38 78

Kom. 512 381 696


Data publikacji 7 października 2022