Czy dolara wkrótce czeka upadek?

Co jakiś czas pesymiści wieszczą upadek dolara amerykańskiego. Zapewne on nastąpi, tak jak z każdą światową walutą do tej pory. I tak też będzie zawsze. I nie jest to żadne snucie ponurych wizji, czy inne narzekanie, bo po prostu tak jest, było i tak będzie, ponieważ taka jest natura tego świata, oparta na przemijaniu.

Dolar amerykański aktualnie pozostaje jedną z najsilniejszych i najstabilniejszych walut na świecie. I nic nie wskazuje na to, żeby się spełniły te różne przepowiednie o nieuchronnym końcu dominacji amerykańskiej waluty.

Żadne „na oko”, ani żadne przeczucia, tylko suche fakty przemawiają inaczej. A są nimi dane, które pokazują, że dolar ma się dobrze. Dolar amerykański wykorzystywany był w 48% międzynarodowych transakcji płatniczych w 2023 roku. To najwyższy poziom od co najmniej 2012 roku. Niżej wykres i link do danych, źródło: Barchart, Macrobond, a wykres pokazuje udział użycia poszczególnych walut w transakcjach w systemie SWIFT.

https://x.com/Barchart/status/1779682501402759191

Z wykresu można również odczytać wzrost roli dolara po 2022 roku. Globalne geopolityczne napięcia związane z inwazją Rosji na Ukrainę sprawiły, że rola euro zmalała, a wzmocnił się dolar.

Należy dodać, że SWIFT nie jest używany do wszystkich płatności międzynarodowych. System ten jest domeną naszego zachodniego świata. Jednakże mimo tego ograniczenia dane pokazują istotny trend związany z dolarem. Amerykańska waluta wciąż odgrywa kluczową rolę jako najczęściej używana na globalnych rynkach finansowych czy towarowych.

Kolejnym sygnałem mówiącym o umacnianiu znaczenia dolara jest jego wykorzystanie jako waluta rezerwowa. W 2022 roku dolar wciąż stanowił blisko 60% wszystkich rezerw walutowych posiadanych przez banki centralne. Podkreślić również należy, że jest to poziom większy niż pod koniec lat 80-tych XX wieku. Wtedy było to około 50% zasobów rezerwowych banków centralnych.

Dolar pozostaje najczęściej używaną walutą referencyjną przez międzynarodowe banki centralne. Jednak w ostatnich latach rola USD zmalała w tym zakresie. Coraz częściej jako walutę referencyjną używa się koszyka walut zamiast samego dolara. Ale tu warto zwrócić uwagę, że jednocześnie zmniejszyła się rola jena japońskiego czy euro. Jednak użycie dolara jako waluty referencyjnej w 2018 roku wciąż było na wyższym poziomie niż na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku.

Więc dobra przyszłość dolara jest zapewniona?

Różni analitycy oceniają, że dolar powinien zmniejszać swoją dominującą rolę w najbliższych latach, jednak jest to mało prawdopodobne, aby dolar stracił status głównej waluty międzynarodowej w ciągu najbliższych 10 lat.
Utrata dominacji przez dolara mogłaby nastąpić w momencie, gdy Stany Zjednoczone Ameryki utraciłyby pozycję globalnego hegemona gospodarczego.

Powyższa ocena wynika z obserwacji historycznych. Poprzednie zmiany wskazują, że przejścia między głównymi walutami międzynarodowymi miały miejsce dopiero po tym, jak kraj wyprzedził poprzedniego lidera pod względem wielkości gospodarki i całkowitego wolumenu handlu. Ponadto, wcześniejsze zmiany rozpoczynały się powoli, ale były przyspieszane przez kryzysy finansowe lub wojny.

Niektórzy ekonomiści i instytucje sugerują, że dolar ustąpi miejsca dla chińskiego juana, zwanego również jako renminbi.
Ale chiński renminbi ma inne przeszkody, które mogą skutecznie ograniczać jego rozszerzone międzynarodowe zastosowanie. Mimo, że chińskie przepływy eksportowe już przewyższyły amerykańskie przepływy eksportowe, a chiński PKB prawdopodobnie przewyższy amerykański PKB w nadchodzących latach, to ograniczenia w przepływie kapitału i kwestie dotyczące ochrony prawnej inwestycji międzynarodowych sprawiają, że jest mało prawdopodobne, aby renminbi wyprzedził dolara w ciągu następnej dekady.

Źródło: opracowanie własne na bazie materiałów z fxmag.pl

Po najpopularniejszą walutę na naszej planecie, jak i po te mniej popularne waluty zapraszamy do naszego kantoru w Bydgoszczy, mamy je w dobrej cenie!

Kantor Cent Bydgoszcz ul. Dworcowa 39
róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego
 
Tel. 52 349 38 78

Tel. 52 551 31 94

Kom. 512 381 696


Data publikacji 3 lipca 2024